Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.


Regulamin sklepu internetowego EKSPERT4U.ARTBHP.PLI. Regulamin zakupów

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie WWW.EKSPERT4U.PL Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem ekspert4u.artbhp.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Firmę Handlow Usługową Ekspert 4u Bartłomiej Pawlik ul. Nastrojowa 4 31-581 Kraków . NIP: 675-123-50-20 REGON 120593976

Przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym ekspert4u.artbhp.plII. Definicje

1. Usługodawca -właściciel sklepu o którym mowa w części Regulamin zakupów.

2. Usługobiorca -osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zwana również Kupującym lub Klientem.

3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.

7. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu 
e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

8. Cookies – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. . Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługa polega na udostępnieniu możliwości korzystania ze sklepu internetowego oraz założenia 
i utrzymania konta.

2. W celu dokonania rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://ekspert4u.artbhp.pl oraz klikniecie „Zarejestruj się”. Pomyślne zakończenie rejestracji stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Usługobiorca może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku gdy: sposób korzystania 
z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, lub usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej 
z nimi działalności, lub w przypadku gdy usługodawca uzyskał wiarygodną wiadomość 
o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika. Inne przypadki gdy usługodawca może wypowiedzieć umowę to przypadki gdy użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, lub użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Usługobiorca powinien posiadać przeglądarkę internetową, powinien mieć włączoną obsługę Java Script 
i aktywny adres e-mail

6. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


IV. Zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie można, ale nie trzeba się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

2. Zamówienia składane mogą być:

 • poprzez stronę internetową ekspert4u.artbhp.pl całodobowo

 • pocztą elektroniczną korzystając z np. z formularza kontaktowego- całodobowo

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji odbywa się poprzez wysłanie przez Sprzedającego odpowiedniego oświadczenia, na adres e-mail podany przez Kupującego.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – natychmiast po złożeniu zamówienia, zaś wysyłka towaru następuje natychmiast po tym, jak na wskazanym koncie Firmy zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar.

5. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówionego towaru do wysyłki oraz czas dostawy. Informujemy, iż zwykle czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze. 
W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Obsługa Sklepu dokłada starań, aby każde zamówienie Klienta było realizowane w możliwie najkrótszym czasie. Maksymalny termin realizacji zamówienia łącznie z towarami produkowanymi pod zamówienie klienta nie przekroczy 45 dni.


V. Koszty wysyłki, formy płatności, dostawa

1. Na całkowity koszt przesyłki składa się wartość zamówionych produktów oraz opłata za dostarczenie paczki przez firme kurierską.

2. Koszty wysyłki kurierskiej wynoszą:

waga paczki – koszt do 30 kg - 15 zł Netto

Dodatkowa opłata za możliwość płatności przy dostarczeniu przesyłki wynosi 6 zł Netto

3. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście w siedzibie firmy ul. Nastrojowa 4 Kraków.

4. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym lub gotówką przy dostarczeniu przesyłki przez kuriera.

5. W przypadku płatności przelewem na konto należność powinna zostać wpłacona na konto o nr:

ING BANK 03 1050 1445 1000 0092 0914 6720

Dane Adresowe:

F.H.U. Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik ul. Nastrojowa 4 31-581 Kraków, dopisując nr zamówienia

6. Klient będąc poinformowany mailem lub telefonicznie o wysyłce przesyłki, ma obowiązek odebrania przesyłki wysłanej na wskazany przez niego adres. Klient ma obowiązek zadbania, aby 
w terminie realizacji zamówienia pod wskazanym adresem była obecna osoba, upoważniona do odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki opłaconej z góry przelewem, gdy przedstawiciel firmy kurierskiej nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zostanie ona zwrócona do sklepu. W takiej sytuacji Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedający zwróci zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty przesyłki zwrotnej, którymi został obciążony przez firmę kurierską.


VI. Oferta produktowa

1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej ekspert4u.artbhp.pl

2. Informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie elementy listy produktów, takie jak cena, zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki
są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Informacja o towarach zamieszczona na witrynie internetowejekspert4u.artbhp.pl nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Usługodawcy lub u jego dostawców.

4. W przypadku braku towaru w magazynie termin dostarczenia przesyłki może się wydłużyć, o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, po złożeniu zamówienia. Klient podejmuje wtedy decyzje o sposobie realizacji takiego zamówienia: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania bądź anulowania całości zamówienia.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wycofania produktów ze sprzedaży. Wycofanie danego produktu ze sprzedaży nie ma jednak żadnego wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

6. Zamieszczone na stronach sklepu zdjęcia sprzedawanych produktów są w 95% przypadków zdjęciami rzeczywistymi a w 5 % poglądowymi zdjęciami produktów. Usługodawca informuje, iż mogą zachodzić różnice pomiędzy zdjęciem produktu a rzeczywistym wyglądem produktu, spowodowane zamawianiem przez usługodawcę tego samego produktu u różnych dostawców, producentów.


VII. Reklamacje, gwarancje i zwroty

1. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania, mogących powstać w trakcie transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Zdanie poprzednie nie powoduje uszczerbku dla uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176)

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Usługodawca zwraca Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących usługodawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto firmy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 
7 dni roboczych. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. 
W przypadku płatności przy odbiorze, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.


VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku towar, jeśli nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest kompletny powinien zostać przesłany na adres Kraków 30-133 ul Lea 114.

2. Klient może złożyć oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy wg następującego wzoru: „......................., dn............. 20.... r. (imię, nazwisko i adres konsumenta) Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, Oświadczam, że zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy .............................. nr. ................ zawartej dnia...............................Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie:...............................) na konto nr........................ Zwracam, w stanie niezmienionym towar: ............... otrzymany dnia ..................... podpis konsumenta”.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Klient dokona zwrotu towaru na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych 
za pobraniem.

4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki pierwotnej.


IX. Postanowienie końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2013 r. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie ekspert4u.artbhp.pl

2. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe użytkownika przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w części Polityka plików cookie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)IX Polityka plików cookie

1. Co to jest plik „cookie”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. W jakim celu strona internetowa korzysta z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, 
a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

3. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na

  stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

 • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,

 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,

 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz banku, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych

 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej i Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785

4. Jakich plików cookies używamy?

Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje plików cookie:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.
Uwaga: dla działania strony internetowej konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z tego systemu. Pliki cookies stosowane na stronie wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie uniemożliwia prawidłowe wyświetlanie strony.

X Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018r w UE w tym także w Polsce wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania zwanego „RODO”.

Zgodnie z artykułem 13 RODO F.H.U Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik.:

Administratorem wszystkich danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik ul. Nastrojowa 4 31-581 Kraków, bpawlik@ekspert4u.pl, www.ekspert4u.pl, tel. +48 12 6476522.

Wszelki kontakty dotyczące danych osobowych prosimy kierować do :

Inspektor Danych Osobowych, adres e-mail: bpawlik@ekspert4u.pl, lub pod adres podany powyżej (adres siedziby firmy).

Na wstępie chcielibyśmy poinformować, iż F.H.U Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik nie będzie udostępniać żadnych danych podmiotom do państwa trzeciego (spoza unii) oraz nie będziemy przekazywać danych żadnym organizacjom międzynarodowym.

Wszelkie dane jakimi dysponuje F.H.U Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik .zostały podane przez Państwa zgodnie z wymogami ustawowymi np. dane na fakturach na mocy przepisów podatkowych oraz dane podane przy okazji zawierania umów handlowych. F.H.U Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik dysponuje również danymi które zostały przekazane nam dobrowolnie w formie papierowej (wizytówki) lub w formie elektronicznej (dane kontaktowe w wiadomościach e-mail).

Przetwarzania danych osobowych dokonywać będziemy na podstawie art.6 ust.1 b),c) RODO.

F.H.U Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik powierzone dane wykorzystuje w celach rozliczeń podatkowych, realizacji płatności, realizacji zawartych umów.

F.H.U Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik zgodnie z ustawą o rachunkowości będzie przetwarzać Państwa dane przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym doszło do rozwiązania umowy lub zawarcia transakcji handlowych, bądź dłużej jeżeli będzie to niezbędne by wywiązać się z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.Jedynymi podmiotami którym F.H.U Ekspert 4U Bartłomiej Pawlik może przekazać Państwa dane są:

- firmy kurierskie (w przypadku zaistnienia takich potrzeb)

-kancelaria adwokacka (w przypadku zaistnienia takich potrzeb)

-firma informatyczna obsługująca użytkowane przez nas systemy.

-firmy udostępniające dane na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw.

-banki i spółki bankowe (tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi umów bankowych)Jednocześnie chcielibyśmy poinformować iż przysługują Państwu:

-prawo do uzyskania kopi danych osobowych

-prawo do dostępu do Państwa danych osobowych

-prawo do żądania usunięcia danych -prawo do sprostowania danych osobowych

Na koniec chcielibyśmy również zaznaczyć ,iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).